ASSEGURANCES GENERALS I DE VIDA
La formació i experiència en aquesta àrea, ens permet assessorar professionalment, tant en la faceta de l'Assessorament, com en la de Gestió.
ASSEGURANCES GENERALS I DE VIDA
Vida Risc
Temporal Anual Renovable

Vida Estalvi
Estalvi Futur Protegit
SIALP Benestar Futur)

Salut
Salut Global

Vehicles
Automòbils
Motos
Vehicles Agrícoles

 

 

Llar
Protecció Llar total
Llar Essencial

Patrimonials
Multirisc Comerços
Pime
Multirisc Industrial
Multirisc Edificis
Responsabilitat Civil Activitat
Responsabilitat Civil ambiental
Decennals danys edificacions
Tot Risc de la Construcció
Transport terrestre

Personals
Accidents Conveni
Accidents individual i col·lectiu
Decessos

FORMULARI DE CONTACTE

Disposem d’un formulari de contacte per a tots els clients que vulguin contactar amb nosaltres

INFORMACIÓ DE CONTACTE