Área financera -comptable
Amb el nostre despatx col·laboren professionals de diferents àmbits del món empresarial, amb la finalitat de poder donar, en tot moment, un assessorament integral als nostres clients. Cal destacar, com ara:
Professionals en Sistemes de Gestió, Seguretat de la Informació i Anàlisi de Riscos.
 • Implantació LOPD (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades), i Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI-ISMS).
 • Auditors LOPD, TIC i Seguretat Informació (SGSI-ISMS).
 • Assessorament en el compliment de requisits legals : Riscos Laborals, Medi ambient, Marcat C€ i Anàlisi de Punts Crítics (HACCP).
 • Anàlisis i tractament d’amenaces i riscos: Business Continuity Plans.
 • Implantació de sistemes de gestió ISO-EN: Qualitat, Medi ambient. OHSAS i SGSI.
 • Auditories de sistemes ISO-EN: Internes, de Client i Proveïdor.
 • Auditories externes de 3ª part (Certificació).
 • Formació: capacitació i entrenament en Gestió i Sistemes.
Professionals relacionats amb immobles.

Amb la titulació necessària, professionals en l’assessorament tècnic i normatiu en tot allò que relaciona amb qualsevol mena d’immoble. A manera d’exemple, prestant els serveis de:

 • Valoracions i Taxacions.
 • Tramitació de les Cèdules d’Habitabilitat.
 • Tramitació dels Certificats d’Eficiència Energètica.
 • Tramitació de les Llicències d’Activitat o Obertura.
 • Informes Pericials.
 • Projectes Tècnics i Adreces d’Obra.

FORMULARI DE CONTACTE

Disposem d’un formulari de contacte per a tots els clients que vulguin contactar amb nosaltres

INFORMACIÓ DE CONTACTE